مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی راز

خدمات ما

تغذیه و رژیم درمانی برای انواع بیماری ها

تغذیه ورزشکاران:

نوع مواد غذایی و نوشیدنی های مصرفی بر عملکرد بدن در طول ورزش تاثیر می‌گذارد. نیاز هر فرد به مواد غذایی و مکمل‌های ورزشی بسته باینکه ورزشکار حرفه‌ای باشد،در مرحله آمادگی برای مسابقات ورزشی باشد، یا اینکه صرفا بطور تفریحی ورزش کند، متفاوت می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مقالات، پرسش و پاسخ، مشاوره حضوری یا آنلاین مراجعه فرماییدرفتن به پرسش و پاسخ مربوطه