مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی راز

خدمات ما

تغذیه و رژیم درمانی برای انواع بیماری ها

برنامه غذایی پیش از دوران بارداری جهت تعیین جنسیت جنین:

آیا نوع رژیم غذایی بر جنسیت جنین تاثیر می گذارد؟ در سال‌های اخیر توجه بسیاری از زوجینی که بدنبال بچه دار شدن هستند، باین موضوع معطوف شده است که آیا با تبعیت از رژیم خاصی می‌توان صاحب فرزند پسر یا دختر شد؟ پس از مطالعات بسیار، محققان باین نتیجه رسیده‌اند که استفاده از مواد غذایی غنی از پتاسیم و مواد غذایی که باعث ایجاد حالت قلیایی در بدن مادر می‌شوند شانس پسردار شدن و مواد غذایی که باعث ایجاد حالت اسیدی در بدن مادر می شوند و مواد غذایی غنی از کلسیم و منیزیم، شانس دختردار شدن را افزایش می‌دهند.../ جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مشاوره مراجعه نمایید.رفتن به پرسش و پاسخ مربوطه