مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی راز

خدمات ما

تغذیه و رژیم درمانی برای انواع بیماری ها

مشاوره روانشناسی چاقی:

گاهی اوقات علل چاقی از مشکلات روانشناختی نشات می‌گیرند. مشکلات روانشناختی علاوه بر ایجاد چاقی، باعث ناتوانی در کنترل وزن شده و توانایی و انگیزه فرد را برای کنترل یا کم کردن وزن، کاهش می‌دهند. زیرا فرد برای مقابله با ترس، استرس، تنهایی و ناراحتی یا رفع عصبانیت به غذا خصوصاٌ غذاهای پرکالری پناه می‌برد. بهمین دلیل یکی از ارکان اصلی در درمان چاقی و اضافه وزن، بررسی فرد از بُعد روانی می‌باشد. ( برای کسب اطلاعات بیشتر بصورت حضوری مراجعه فرمایید )رفتن به پرسش و پاسخ مربوطه